Musik över Kattegatt är:

Kulturföreningen Folka, Mark och Göteborg, Sverige
KoncertKirken Blågårds Plads, Köpenhamn
Kulturverket i Onsjö, Halmstad
Gamla Skolan i Ask, NV Skåne
Studenterhuset København, Danmark

Papaya, Aalborg, Danmark

Musik över Kattegatt - Mer info kommer snart


21/2 - 2020

6 arrangörer med erfarenhet av arrangemang och egen musikalisk verksamhet, där utgångspunkten är genreöverskridande folk- och världsmusik.  Vi verkar i ett område som geografiskt hänger ihop, men skiljer sig i karaktär: stad, tätort, by. Gemensamt för våra verksamheter är kvalitet, mångfald och öppenhet.


Vi är i olika åldrar, verkat olika länge, har olika erfarenheter men en samsyn när det gäller kvalitet, nyskapande, mångfald. De sporadiska samarbeten vi haft med varandra som arrangörer/musiker har präglats av en generös och tillåtande anda. 


Målgrupper är: 1) en vanlig konsertpublik, 2) familjer, 3) människor med olika etnisk bakgrund, 4) ungdomar och unga vuxna, 5) skolbarn i olika åldrar. 


Vår metod är att bygga långsamt i mindre skala. Det möjliggör tätare samarbete, bättre överblick, tid att förankra lokalt. Med erfarenhet av det mindre nätverket kan vi i nästa steg koppla på Norge.


Med stöd av:

Musik över Kattegatt

Copyright © Alla rättigheter förbehållna